دکمه شب بند در قفل های دیجیتال
جمعه بیست و سوم اردیبهشت ماه 1396  (11:41)

دکمه شب بند در قفل های دیجیتال میلره به شما این امکان را میدهد که در هنگام جلسات خود ، هیچ فردی امکان ورود به اتاق   شما را - حتی در صورت داشتن رمز- نداشته باشد

این دکمه در پشت قفل تعبیه شده است

آرامش خاطر را با قفل دیجیتال میلر تجربه کنید